Filosofie achter ZenKids

mama-kindje-kleinAls we mensen vragen wat ze wensen voor hun kind later, krijgen we zelden antwoorden over materiële of beroepsmatige verwachtingen.

De meeste ouders willen hun kind graag zien opgroeien tot gelukkige en evenwichtige volwassenen, die het hoofd kunnen bieden aan al wat het leven hen zal brengen…..

Hoewel dit onze grootste wens is, ‘vergeten’ we onze kinderen de gereedschappen en vaardigheden mee te geven die ze hiervoor nodig hebben. Zowel op school als thuis ligt de nadruk op het cognitieve, op het hoofd, het denkwerk en het leren……
Hun innerlijke gevoelswereld wordt maar al te vaak vergeten…… Enkel wanneer het misloopt, krijgt dit aspect wat meer aandacht.

mam-kindje-kleinWe verwachten – bijna als vanzelfsprekend – dat ze wel uit zichzelf weten hoe ze zich moeten gedragen in relaties, hoe ze verdriet en tegenslag moeten verwerken, hoe ze hun gedachten en emoties kunnen bijsturen en hoe ze positief tegenover zichzelf kunnen staan ondanks tegenslagen en afkeuringen die ze beslist zullen oplopen in het leven.

Kinderen leren omgaan met hun innerlijke wereld door de ervaringen die ze opdoen, in verbondenheid met zichzelf, de ander en/of de wereld. Om te ontwikkelen tot een evenwichtige volwassenen met een positief zelfbeeld, dient er voldaan te zijn in hun basisbehoeften als kind. Een aantal van die basisbehoeften zijn de peilers van onze workshops. Ze zitten als rode draad verweven doorheen de sessies en de verschillende activiteiten.

Basisbehoeften kind

Deel dit artikel met je vrienden!Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page